Spreagadh Pack - Textbook & Workbook - Leaving Certificate Irish Ordinary Level - Includes Free eBook

Spreagadh Pack - Textbook & Workbook - Leaving Certificate Irish Ordinary Level - Includes Free eBook

Spreagadh Pack - Textbook & Workbook - Leaving Certificate Irish Ordinary Level - Includes Free eBook

Price:   €36.45 inc. VAT

Qty   

Téacsleabhar spreagúil sothuigthe do dhaltaí na Gaeilge Gnáthleibhéil

 • Cur chuige comhtháite téamach i gcás ábhar an chúrsa mar a mholann An Roinn Oideachais agus Scileanna agus na cigirí
 • Nótaí agus freagraí samplacha don fhilíocht, phrós agus don cheapadóireacht
 • Cuidíonn na léaráidí agus na léirithe grafacha le foghlaimeoirí físiúla an fhilíocht agus an prós a thuiscint
 • Cuireann ábhar dílis mealltach agus tráthúil le beocht na míreanna Ceapadóireachta agus Léamhthuisceana
 • Meallann na modheolaíochtaí gníomhacha foghlama, amhail obair bheirte, obair ghrúpa agus diancheistiú na daltaí agus forbraíonn siad a gcuid scileanna cainte
 • Cuidíonn na Naisc idirlín agus na Míreanna Físe le hidirghníomhaíocht TFC agus clos-amhairc leis an teanga a chur chun cinn
 • Cúinne litearthachta ina bhfuil béim ar fhorbairt stór focal an dalta
 • Deiseanna measúnaithe chun foghlama (AfL) agus féinmheastóireachta
 • Caibidil ina ndírítear ar an scrúdú agus ina bhfuil nótaí agus leideanna faoi gach gné den scrúdú gnáthleibhéil

Acmhainní SAOR IN AISCE do Dhaltaí

 • Leabhrán don Scrúdú Cainte agus Cluastuiscintí Breise ina bhfuil:
 • Script thrí bhréagscrúdú cainte lánfhada
 • Nótaí agus leideanna faoi eochairfhrásaí don scrúdú cainte
 • Spás do nótaí na ndaltaí agus iad ag ullmhú don scrúdú cainte
 • Cluastuiscintí breise
 • Leabhrán faoin tSraith Pictiúr a phléitear sa scrúdú cainte
 • Dhá CD do dhaltaí a bhfuil na trí bhréagscrúdú cainte agus an t-ábhar clustuisceana ó na haonaid orthu