Siúl Siar 1 - Third Class

Siúl Siar 1 - Third Class

Siúl Siar 1 - Third Class

Price:   €8.99 inc. VAT

Qty   

Níos mó eolais faoi Siúl Siar féach ar leathanach a ceathair'. "Sraith Leabhar staire is ea 'Siúl Siar'. Tá ceithre leabhar sa tsraith a chlúdaíonn an cúrsa iomlán staire ó rang a trí rang a sé. Leagan amach simplí taitneamhach atá sna leabhair, le pictiúir bhreátha agus gníomhaíochtaí spéisiúla chun na páistí a mhealladh siar chuig an saol atá imithe rompu.

Clúdaíonn an tsraith an-chuid ábhar, ó bhfinnscéalta na hEorpa agus Muintir an tSeansaoil; na Gréigigh, na hEigiptigh, na Románaigh agus na Ceiltigh; go dtí stair na hÉireann ón gClochaois ar aghaidh. Déantar staidéar chomh maith ar Réabhlóidí móra an domhan agus na tíre seo.