Samhlaíocht Pack - Textbook & Workbook - Leaving Certificate Irish Higher Level - Includes Free eBook

Samhlaíocht Pack - Textbook & Workbook - Leaving Certificate Irish Higher Level - Includes Free eBook

Samhlaíocht Pack - Textbook & Workbook - Leaving Certificate Irish Higher Level - Includes Free eBook

Price:   €37.45 inc. VAT

Qty   

Ag treorú dhaltaí Ardteistiméireachta Gaeilge (ardleibhéal) le hardtorthaí a bhaint amach:

 • Cur chuige comhtháite téamach mar a mholann an Roinn Oideachais agus Scileanna agus na cigirí
 • Rannóg ar leith don Litríocht Bhreise ina bhfuil nótaí ar An Triail agus A Thig Ná Tit Orm
 • Téacsanna agus ceisteanna tráthúla, ar nós na gceann a bhíonn sna scrúduithe féin, sna rannóga Léamhthuisceana
 • Ábhar cainte comhtháite agus tosaíocht tugtha dó i ngach aonad
 • Cleachtaí cluastuisceana a thagann le leagan amach an scrúdaithe
 • Aonad faoi leith ina bhfuil comhairle, nótaí agus leideanna faoi gach gné den scrúdú
 • Nótaí mionsonraithe d’fhilíocht, phrós agus aistí an chúrsa; san áireamh anseo tá meabhairmhapaí, achoimrí físiúla ar na scéalta, eagraithe grafacha agus freagraí samplacha
 • Deiseanna don taighde neamhspleách, obair bheirte, obair ghrúpa agus don fhéinmheasúnú
 • Caibidil chuimsitheach gramadaí

 

Acmhainní SAOR IN AISCE do Dhaltaí :

 • Leabhrán don Scrúdú Cainte agus Cluastuiscintí Breise ina bhfuil:
 • Script thrí bhréagscrúdú cainte lánfhada
 • Nótaí agus leideanna faoi eochairfhrásaí don scrúdú cainte
 • Spás do nótaí na ndaltaí agus iad ag ullmhú don scrúdú cainte
 • Cluastuiscintí breise
 • Leabhrán faoin tSraith Pictiúr a phléitear sa scrúdú cainte
 • Dhá CD do dhaltaí a bhfuil na trí bhréagscrúdú cainte agus an t-ábhar cluastuisceana ó na haonaid orthu