Lasair Gnáthleibhéal

Lasair Gnáthleibhéal

Lasair Gnáthleibhéal

Price:   €26.95 inc. VAT

Qty   

Cursa iomlan Gaeilge don Ardteist, Gnatheibheal.
Topaici sa teacs agus sachluastuiscint bunaithe ar shiollabus nua na Roinne agus ar na moltai ansin.
Abhar cuimsitheach comhaimseartha
Anailis ghrinn.
Eagsulacht cheisteanna
Ceisteanna samplacha agus freagrai.
Cursa leathan gramadai le cleachtai eagsula.
Roinn na bealtrialach a thuann san aireamh go bhfuil 40% de na marcanna ag dul don bhealtriail agus tabhacht ar leith an chomhraite da reir sin.
Bunteacs an phrois agus na filiochta ainmnithe, mar aon le hanailis ar scannanaiocht.
Teacs an ghearrscannain Caca Milis
Se aonad cluastuisceana le cainteoiri oga.
Dluthdhiosca den chluastuiscint saor in aisce do gach mhuinteoir.
Leabhran den teipscript saor in aisce do mhuinteoiri freisin.
Dathu lonrach trid sios agus ealain ghleineach den cheadscoth.

 

Leaving Cert Irish full course, Ordinary Level.

Topics in the text and new syllabus based on the Department and the recommendations therein.

Comprehensive contemporary subject matter with
in-depth analysis.

Diversity issues of sample questions and answers.

Broad course grammar with various exercises.

Department of thuann oral included that 40% of the marks for the oral and the important one conversations accordingly.

Original text and the poetry of the process named, together with an analysis of film.

Booklet of transcript free to teachers.
Shiny coloring and art throughout.