Gaeilge Le Cheile Rang 4

Gaeilge Le Cheile Rang 4

Gaeilge Le Cheile Rang 4

Price:   €8.99 inc. VAT

Qty   

Sraith ceithre leabhar oibre Gaeilge ó Rang 3 - Rang 6 lán le gníomhaíochtaí spreagúla! Aonad oibre le haghaidh gach seachtain sa bhliain scoile, 36 aonad san iomlán. Leabhair oibre litriú agus ar ghramadach bunaithe ar an gcleachtadh cliste: Breathnaigh, Abair, Déan Cóip, Clúdaigh, Scríobh is Scrúdaigh. Gníomhaíochtaí spraíúla dírithe ar aoiseanna cuí.
• Leabhair oibre cuimsitheacha le ceachtanna ar litriú, ar ghramadach, ar obair bhéil agus ar léitheoireacht agus scríobhneoireacht.
• Oiriúnach d'obair scoile agus d'obair bhaile.
• Aonad oibre do ghach seachtain sa bhliain scoile, 36 aonad san iomlán.
• Nótaí múinteoireachta a thugann comhairle ar chonas na leabhar a úsáid.
• Réimse leathan gníomhaíochtaí a chothaíonn ábaltacht neamhspleachais an pháiste.
• Déantar athrá ar na pointí gramadaí le foghlaim na bpáistí a dhaigniú.
• Spreagtar measúnú indibhidiúil! Is féidir leis na páistí a dtaifead reatha seachtainiúil féin a choimeád ag cúl gach leabhair.