Suas - Cúrsa Iomlán don Ardteist Gnáthleibhéal

Suas - Cúrsa Iomlán don Ardteist Gnáthleibhéal

Suas - Cúrsa Iomlán don Ardteist Gnáthleibhéal

Price:   €22.99 inc. VAT

Qty   

• T� an leabhar l�n le l�ar�id� l�ndaite. T� s� soil�ir, beoga,
� � nua-aimseartha agus d�rithe ar an scr�d�.

• San Aonad ar an Scr�d� Cainte, t� neart comhr�ite samplacha,
focl�ir �s�ideach agus cleachta�.

• L�amhtuiscint� agus Cluastuiscint� gr�daithe.

• Cl�da�onn an tAonad Ceapad�ireachta r�imse leathan �bhar
nua-aimseartha le neart sampla� agus cleachta�.

• Aonad Pr�is agus Fil�ochta le hachoimr� soil�ire, nota�
fairsinge, ceisteanna agus freagra� samplacha.

• Aonad Gramada� cuimsitheach.

• T� dh� CD saor in aisce: ceann amh�in d�rithe ar an scr�d�
cainte agus an dara ceann d�rithe ar an gcluastuiscint.

• The book is packed with full color illustrations. It is clear, vibrant,
modern and focused on the examination.
• In the Oral Examination Unit, there are plenty of sample dialogues, useful vocabulary and exercises.
• Cluastuiscint� L�amhtuiscint� and grading.
• Unit covers a wide range of composition of modern with plenty of examples and exercises.
• Prose and Poetry Unit with clear summaries, notes extensive, sample questions and answers.
• Unit comprehensive Grammar.