Maoin 1 Eagrán Nua

Maoin 1 Eagrán Nua

Maoin 1 Eagrán Nua

Price:   €25.95 inc. VAT

Qty   

Tá Maoin 1 (Eagrán Nua) dírithe ar dhaltaí na chéad bhliana.
• Tá go leor cleachtaí sa leabhar ildaite seo a chabnróidh le forbait scileanna labharta, éisteachta, tuisceanna, leitheoireachta agus ceapadóireachta.
• Leagtar béim faoi leith ar labhairt na teanga agus atá rannóga dar teideal Bí Ag Caint i ngach ceann de na haonaid.
• Tugtar stór focal fairsing chomh maith le seanfhocail, blaganna, scéalta, cuirí, teachtaireachtaí ríomphoist, cártaí poist agus litreacha ar na hábhair a phléitear sna haonaid éagsúla.
• Tá rannóga gramadaí ag deireadh gach aonaid chomh maith le trialacha cluaisceanna gearra a leanann treoirlínte an Teastais Shóisearaigh.
• Tá scéalta agua dántqa taitneamhacha sna haonaid a mhúsclóidh spéis na ndaltaí.
• Tá neart cluichí i ngach aonad: cluichí meaitseála, crosfhocail, lúbraí focal agus 'Réitigh an fhadhb!'
• Tá leatrhanaigh léirithe le curtúin agus le grianghraif mhealltachta.
• Bainfidh na daltaí taitneamh agus tairbhe as an leabhar seo.

Maoin 1 (New Edition) is aimed at first year students.
• There are many exercises in this colourful book with forbait chabnróidh spoken skills, listening, assumptions, reading and composition.
• With particular emphasis on the spoken language and are also sections titled talk in each of the units.
• Gives an extensive vocabulary as well as proverbs, blogs, stories, invitations, email messages, postcards and letters on the subjects discussed in the various units.
• A grammar sections at the end of each unit as well as short cluaisceanna trials that follow the Junior Certificate guidelines.
• Dánta Agua stories are enjoyable in the units will wake students' interest.
• There are plenty of games in each unit: matching games, crossword puzzles, word mazes and 'Solve the problem!'
• Leatrhanaigh is illustrated with photographs curtúin and mhealltachta.