Home » School Books » Secondary School Books » Fifth Year » Irish » An Triail Notes
Home » School Books » Secondary School Books » Sixth Year » Irish » An Triail Notes

An Triail Notes

  Code Price  Quantity
An Triail Notes9780717133734€6.99€6.29  

• It contains: Summary of the play Notes on the theme Analysis of each character Sample exam questions with model answers.
Achoimre ar an dráma Nótaí ar an téama Mionscrúdú ar na carachtéirí Ceisteanna samplacha le freagraí samplacha.

AllbooksPhone: 057 8664300Lyster Square, Portlaoise, Co. Laois, Ireland Realex; PayPal; Verisign Secured