An Triail Notes

An Triail Notes

An Triail Notes

Price:   €8.95 inc. VAT

Qty   

• It contains: Summary of the play Notes on the theme Analysis of each character Sample exam questions with model answers.
Achoimre ar an dráma Nótaí ar an téama Mionscrúdú ar na carachtéirí Ceisteanna samplacha le freagraí samplacha.