An Domhan Inniu - Toghaonad 5 & Roghaonad 7 - 3rd Edition

An Domhan Inniu - Toghaonad 5 & Roghaonad 7 - 3rd Edition

An Domhan Inniu - Toghaonad 5 & Roghaonad 7 - 3rd Edition

Price:   €20.95 inc. VAT

Qty   

A comprehensive textbook for Leaving Certificate Geography which has been translated into Gaeilge. Suitable for both Higher and Ordinary Level, this textbook covers Elective 5 and Option 7 of the Leaving Certificate course.

• Is é atá sa leabhar seo, leaganacha Gaeilge de Thoghaonad 5 (Leabhar 3) agus Roghaonad 7 (Leabhar 2) de Today's World a raibh an-ráchairt orthu
Clúdaíonn An Domhan Inniu 1, i dteannta An Domhan Inniu 2 An Domhan Inniu 3, riachtanais an tsiollabais, idir Ardleibhéal agus Ghnáthleibhéal
Baintear úsáid as teanga shimplí, shoiléir atá éasca le tuiscint
Tugtar míniú ar fhocail chasta ag deireadh gach aonaid
an leabhar leagtha amach ar bhealach soiléir agus lán le grianghraif, le cairteacha, le léaráidí, le híomhánna satailíte agus le léarscáileanna de chuid na Suirbhéireachta Ordanáis
Leagtar béim sa téacs ar naisc
leanúnachas ann idir na suíomhanna agus na réigiúin atá sa leabhar An Domhan Inniu 1
Tugann cás-staidéir agus staitisticí nua atá cothrom le dáta léargas ar athruithe sa gheilleagar agus sa tsochaí, e.g. daonáireamh na hÉireann 2011, an ghéarcheim bhia in oirthear na hAfraice agus dífhoraoisiú sa Bhrasaíl
Cuirtear ceisteanna Ardteistiméireachta ag deireadh gach caibidle